Excel sütundaki tekrar eden kayıtları makro kullanarak virgül ile hücreye yazmak (Vba kodları)

Excel de aynı sütunda tekrar eden kayıtlara karşılık gelen farklı verileri farklı bir tabloda aralarına virgül koyarak tek bir hücrede sıralı şekilde görmek isteyebiliriz.

Örneğin; sayfa1 de böyle bir tablomuzun olduğu düşünelim. Görüldüğü gibi bazı tc numaralarına karşılık Durumu sütununda farklı ve tekrar eden değerler var. Bizim amacımız tek tip tc numaralarına karşılık gelen durumu kolonundaki verileri aralarına virgül koyarak yazmak

Sayfa1: Tablomuzda bulunan ve tekrar eden veriler. Tc kimlik numaraları bizim seçici sütunumuz

Sayfa2: Kopyalanan tc ler Sayfa2 ye yapıştırılarak Veri sekmesinden yinelenenleri kaldır denilir.
TC
12345678910
78954678912
65478912345
45678978899
Yinelenenleri kaldır dedikten sonra tablo bu şekilde görünecektir.

Excel içerisinde Alt+F11 tuşlarına basarak VBA ekranına giriyoruz. İnsert Module ile yeni modul ekledikten sonra aşağıdaki kodu module ekranına kopyalıyoruz.

VBA: Module ekranı

'Bu fonksiyon Mayıs 2020'de balibey.net excel örnekleri için yapılmıştır…
Sub Calistir()
For i = 1 To 25
  For j = 1 To 25
    If (ThisWorkbook.Worksheets(2).Range("a" & i) = ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("a" & j)) Then
        If ThisWorkbook.Worksheets(2).Range("b" & i) = "" Then
          ThisWorkbook.Worksheets(2).Range("b" & i) = ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("c" & j)
        Else
          ThisWorkbook.Worksheets(2).Range("b" & i) = ThisWorkbook.Worksheets(2).Range("b" & i) & "," & ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("c" & j)
      End If
     End If

  Next j

Next i
End Sub

Not: & şeklinde belirtilen & işaretidir.

F5 tuşuna basıp fonksiyonu ya da başka bir deyişle makroyu çalıştırdığımızda. aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

TCDURUMU
12345678910Alacaklı,Borçlu
78954678912Borçlu,Alacaklı
65478912345Muhlis,Davalı,Davacı,Muhlis,Alacaklı,Satıcı
45678978899Borçlu,Muhlis,Alacaklı,Davacı
Sayfa2: Makro çalıştıktan sonra tablo görünümü

Dosyayı İndir