PL SQL Alt satıra geçme ve Can Alıcı karakterler

-----   (/n) diye geçen bir alt satıra geçme karakteri (new Line) -------
 where t.column like '%' || chr(10) || '%' 
-------  (%) karakteri -------
select * from TABLO t
 where t.column like '%' || chr(39) || '%' 
------- (/) karakteri -------
 where t.column like '%/%' 
-------  (-) karakteri -------
 where t.column like '%-%'
-------  (.) karakteri -------
 where t.column like '%.%'


—  Eğer alfabedeki harfleri içermeyen varsa bulabilmek için ;

 a-zA-Z  karakterlerini bir column  içinde aratalım
 where not regexp_like(t.column ,'[a-zA-Z]') 
---- column daki değerin 2 karakterde küçük olanları bulalım mesela 
 where length(t.column  ) < 2 
-- numerik içermeyen değer var mı diye bakarsak sütun içinde 
 where not regexp_like(t.column  ,'[0-9]');
-------  (") karakteri -------
   where t.columnlike '%"%'