Kullanılmakta olan 8080 portu nasıl sonlandırırım?

Localhostta çalışma yaparken kullandığınız 8080 portu gibi diğer portların hangi uygulamalar tarafından dinlendiğini görüp sonlandırmanız aşağıdaki adımlarla mümkündür.

Bunun için komut satırını yönetici olarak çalıştırınız.

1-netstat -ano | findstr :<PORT>

2-taskkill /PID <PID> /F

Böylelikle ilgili portun 8080 sonlandığını göreceksiniz.