Klasör İsimlerini Excel’e aktarma!(Vba kodları)

Bir klasörün içerisinde bulunan onlarca dosya ismini excele aktarmak için aşağıdaki kodları vba kısmında boş bir modül içerisine kopyalamanız yeterli!

Option Explicit
Sub dosyalar()
Dim STR As Long, YL As String, DSY As String
STR = 1
YL = "c:\abc\" 'buraya klasörün yolunu yazın c dizini abc klasöründeki dosyaları listeler
DSY = Dir(YL, vbNormal)
Do While DSY <> ""
With WorksheetFunction
If (GetAttr(YL & DSY) And vbNormal) = vbNormal Then
Cells(STR, "A") = Replace(DSY, Right(DSY, Len(DSY) - _
.Find("*", .Substitute(DSY, ".", "*", Len(DSY) - Len( _
.Substitute(DSY, ".", "")))) + 1), "")
STR = STR + 1
End If: End With
DSY = Dir
Loop
End Sub