Incompatible JVM (Eclipse) hatası çözümü

Eclipse incompatible jvm version 1.8

Hatası alırsanız eclipse dizininin bulunduğu yerdeki eclipse.ini dosyasının en üstüne aşağıdaki 2 satırı eklemeniz yeterli.

-vm

C:\Program Files\Java\jdk-15.0.2\bin\javaw.exe

Buradaki yazan/dizin jdk versiyonunuzun bulunduğu dizin olmalı.