Eclipse Projeyi İmport Etmek-Existing Projects into Workspace

Daha önce oluşturduğumuz ya da Eclipse’te açmak istediğimiz projeleri import direktifi ile ekleyebiliriz.

Eclipse’i açtıktan sonra; File -> Import seçeneğine tıklarız.

File menüsünden Import seçeneğine tıklanır

Açılan pencereden General altında bulunan Existing Projects into Workspace seçeneğine tıklanır
Select Root Directory kısmına Browse‘dan projemizin klasörünün bulunduğu dizini seçtikten sonra Projects alanında seçili olduğunu kontrol edip Finish butonuna basılır
Project Explorer penceresinde eklenen proje görüntülenir. Projenin java versiyonu ayarı için proje ismine sağ tuş tıklanarak Properties penceresi açılır.
Properties penceresinden Java Build Path seçeneği tıklanarak Libreries kısmından Add Library butonuna basılır ve açılan pencereden JRE System Library seçilerek Next butonuna basılır
Workspace’in kullandığı default JRE seçilebilir ya da önceki JRE ler den istenilen sürümler seçilerek Finish butonuna basılır
Son olarak Apply and Close butonuna basılara yapılan JRE seçim işlemi uygulanır

Eclipse’imize dışarıdan projeyi Existing Projects into Workspace ile import etme işlemi bu şekilde yapılarak. Projeye uygun JRE – JDK seçim işlemi yukarıdaki adımlar ile yapılabilir. Son olarak workspacein UTF-8 Dil ayarını da yapalım.

Window menüsünden Prefences seçeneğine tıklanır

Prefences penceresinden General -> Workspace seçeneği ayarları açılarak Text file encoding frame inde bulunan Other seçeneğinden UTF-8 seçilerek Apply and Close butonuna basılır